ο προσωπικός διπροσωπισμός μου

με την μάσκα μου για ατου μου να κοιτώ με τα πλαστικά μου μάτια τα πλαστικά μάτια της μάσκας του εχθρού μου

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

eh?

Why do birds still will to fly?
The room's so filled up that it is small like a prison cell
Keepin’ calm is as hard as paying my taxes as hard as still breathing
Keepin’ calm is as hard as livin with fools
I pray for the believers; may the apocalypse come soon
Or their money will be gone for good and their hopes will be totally shattered.

The nights I cannot sleep; the sound of metal tortures my ears
Coins, so many coins falling from the sky
Dropped by some rich-corporation god sitting on his throne at the business skies
Throbs into my head while I'm sitting on my toilet, shitting my dreams out
That's called intoxication in this capitalistic world
Capitalistic words comin’ out from the mouths of silent killers, hitting like swords
I tried to resist they splat my neck open
Can't cry out loud but can laugh out loud as much as I want when online
Just by typing three letters on my keyboard
LOL
I'm so fuckin proud of myself
Blaw!
Your guns go POW POW my guns go… ow wait I got no guns
So I guess I shall start runnin away
But I am a little too crazy or maybe a little too lazy or just a little bit more clever
So I think it's better for me to stay and embrace your bullets like a pretty super star Embraces a pile of flowers
From an enthusiastic fan

I got my problems just as anyone else
Thing is the solutions are hidden in a box in which I'm afraid to glance
I got my problems I know I said I will not shake, I will not cry
But I can't find the answer; why do birds still will to fly?

1 σχόλιο: